Welkom bij Testudo

 

Testudo is de enige van de drie erkende EVC-beoordelende organisaties die volledig is gespecialiseerd in EVC-procedures: crebo’s, croho’s en branchestandaarden. Wij houden namens de ministeries van OCW, SZW en EZ en de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, toezicht op de kwaliteit van EVC-aanbieders door toetsing aan de Kwaliteitscode EVC.

 

Solide basis voor erkenning of verlenging

Vrijwel al onze senior auditoren werkten of werken nog steeds voor een inspectiedienst van de overheid, en/of zijn gecertificeerd op het gebied van onder meer INK, ISO, en NVAO. Oprichter en directeur Kerstin van Tiggelen werkte bovendien circa zeven jaar als senior auditor en interim-directeur EVC bij het KwaliteitsCentrum Examinering KCE bv.

EVC-aanbieders die kiezen voor Testudo, kiezen voor een EVC-beoordelende organisatie met een uitstekende reputatie die met gedegen onderzoek een solide basis legt voor een erkenning of verlenging daarvan.

 

Kwaliteit van de hele EVC-keten

Een testudoformatie (schildpadformatie) is een Romeinse legeropstelling waarbij iedere legionair wordt beschermd door het schild van een andere legionair. Testudo draagt met zorgvuldige beoordelingen bij aan de bescherming van de kwaliteit van de EVC-keten. Van de erkenning van de EVC-aanbieder tot de waarde van het ervaringscertificaat voor de EVC-kandidaat en de geloofwaardigheid van EVC als arbeidsmarktinstrument.