Nieuwe EVC-aanbieder

 

U bent een EVC-aanbieder die voor de eerste keer erkend wil worden. Dit kan betrekking hebben op een of meerdere domeinen/sectoren, of op een of meerdere goedgekeurde beroeps/branchestandaarden. Testudo toetst uw organisatie dan per domein/sector of beroeps/branchestandaard op alle onderdelen van de Kwaliteitscode EVC.

Een erkenningstraject bestaat uit twee onderdelen: we beoordelen of uw organisatie alles goed heeft geregeld, en we beoordelen of uw organisatie alles goed uitvoert. Omdat u als nieuwe EVC-aanbieder bij de start het eerste deel wél kunt aantonen, en het tweede deel niet, beoordelen we beide delen van het erkenningstraject met enige tijd ertussen: voor de Voorlopige erkenning (bij start) en voor de Definitieve erkenning (na maximaal zes maanden).

 

1. Voorlopige erkenning (bij start)

Ook startende EVC-aanbieders moeten honderd procent voldoen aan de Kwaliteitscode EVC. Daarom bestaat de beoordeling voor een voorlopige erkenning uit een volledige audit op basis van documentenonderzoek en een bezoek op uw locatie.

In het documentenonderzoek kijken we of de communicatie binnen uw organisatie (handboek, functiebeschrijvingen, personeelsdossiers en dergelijke) en de communicatie naar buiten (website, EVC-overeenkomst, informatiefolders, ervaringscertificaten en dergelijke) voldoen aan de Kwaliteitscode EVC, de richtlijn voor erkenning van EVC-aanbieders.

Tijdens het bezoek op locatie maken we kennis met het management, uw portfoliobegeleider(s), assessor(en), en wellicht overige functionarissen zoals procesbegeleiders.

Met een positieve beoordeling kunt u bij het Nationaal Kenniscentrum EVC een voorlopige erkenning aanvragen van zes maanden.

 

2. Definitieve erkenning (na maximaal zes maanden)

Tijdens uw voorlopige erkenning beoordelen wij ook de resterende, uitvoerende onderdelen. Formeel gebeurt dit na tien ervaringsproducten of uiterlijk zes maanden. Daarbij stuurt u ons de twee eerstkomende ervaringscertificaten toe, zodat we hier gezamenlijk nog even naar kunnen kijken voorafgaand aan de uitreiking. In ongeveer de vijfde maand (of na acht ervaringscertificaten) stuurt u ons nog twee ervaringscertificaten in concept. Verder praten we eventueel met voormalige kandidaten, lezen de evaluatieverslagen en bespreken eventuele ingezette verbeteracties. Op basis van deze bevindingen schrijven we een nieuw advies voor de definitieve erkenning. Met een positieve beoordeling kunt u het Nationaal Kenniscentrum EVC verzoeken om de voorlopige erkenning met terugwerkende kracht om te zetten in een definitieve erkenning tot gebruikelijke geldigheid van achttien maanden.

 

Extra inbegrepen

 • Tussentijdse steekproeven op certificaten.
 • Tussentijds steekproefsgewijs bijwonen van werkplekbezoeken, proeven van bekwaamheid, en/of criteriumgerichte interviews inclusief evaluatieverslag.
 • Gereduceerd tarief van € 895,- bij tussentijdse uitbreiding EVC-activiteiten met maximaal drie extra domeinen of sectoren.
 • Gratis advies bij tussentijdse uitbreiding EVC-activiteiten met extra standaarden.
 • Gereduceerd tarief van € 85,- voor uw kandidaten bij beroep als escalatie op uw bezwaarprocedure.

 

Prijs

 • Het vaste basistarief bedraagt € 7.000,- all-in. Onze volledige dienstverlening bestaat uit voorbereidende begeleiding, erkenningsaudits voor de eerste (voorlopige erkenning) en tweede fase (definitieve erkenning), gedurende de achttien maanden lange looptijd van de overeenkomst aangekondigde en onaangekondigde steekproeven (ervaringscertificaten en/of bijwonen assessments), en onze klankbordfunctie.
 • Startende EVC-aanbieders kunnen ook kiezen voor een speciaal tariefplan. Het basistarief is dan verlaagd tot € 5.000,-. Voor elk nieuw EVC-traject binnen de looptijd van de overeenkomst draagt u € 150,- af (verrekening per half jaar). Op deze manier neemt Testudo een deel van het ondernemersrisico over en groeit mee met uw succes. Vanaf vijftien ervaringscertificaten in anderhalf jaar is het vaste basistarief een voordeliger keuze dan dit variabeletariefplan.
 • Aanvullende beoordelingen in verband met onvoldoende kwaliteit altijd op offerte.

 

Beknopt stappenplan EVC-beoordeling nieuwe EVC-aanbieder

 • U neemt contact met Testudo op voor antwoord op uw eventuele vragen en een formele offerte.
 • Na ondertekening van de offerte voor akkoord wordt in overleg met u een beoordelingsdatum vastgesteld en ontvangt u een uitgebreide checklist voor de aan te leveren informatie.
 • Uiterlijk twee weken voor de beoordelingsdatum stuurt u naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. alle relevante (instellings)documentatie, die in ieder geval de documenten omvat waarnaar u in uw zelfevaluatie verwijst, aangevuld met bij voorkeur in MS Excel een overzicht van de:
  • officiële benaming van de uit te voeren standaard(en);
  • met de officiële crebo- of croho-code per standaard;
  • met het gehanteerde cohort.
 • Ten minste twee beoordelaars van Testudo beoordelen de toepassing van de Kwaliteitscode EVC aan de hand van uw documenten.
 • Ten minste twee beoordelaars bezoeken uw locatie om de toepassing van de Kwaliteitscode EVC te beoordelen aan de hand van gesprekken met relevante functionarissen. Testudo kan vanwege kwaliteitsredenen altijd vertegenwoordigers van het Nationaal Kenniscentrum EVC uitnodigen om bij de beoordelingen aanwezig te zijn.
 • Eventueel ontbrekende informatie stuurt u zo snel mogelijk na.
 • Binnen vier weken na ontvangst van de laatste informatie ontvangt u de conceptversie van het beoordelingsrapport. Hierop kunt u reageren, bijvoorbeeld met correcties of aanvullingen.
 • Binnen vier weken na uw reactie ontvangt u het (eventueel bijgestelde) definitieve rapport.
 • U stuurt het definitieve rapport samen met een Excel-bestand met alle in het rapport genoemde actieve crebo/croho-codes (en/of branche/competentiestandaarden) en kwalificatieomschrijvingen volgens het sbb-register naar het Nationaal Kenniscentrum EVC.
 • Bij een positieve beslissing mag u uzelf erkend EVC-aanbieder noemen, en wordt u in overleg met het Nationaal Kenniscentrum EVC opgenomen in het EVC-Register.

 

Klachten, bezwaar en beroep

 • U kunt over de werkwijze rond de beoordeling een klacht indienen bij Testudo.
 • U kunt tegen het resultaat van de beoordeling bezwaar aantekenen bij Testudo.
 • U kunt tegen de uitkomst van de bezwaarprocedure beroep aantekenen bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.
 • U kunt tegen de beslissing van het Nationaal Kenniscentrum EVC uitspraak vragen van de rechter.

 

Tip: Register Ervaringscertificaten

Het Nationaal Kenniscentrum EVC beheert het EVC-Register. Hierin worden alle ervaringscertificaten die u verstrekt opgenomen, zodat werknemers altijd overtuigend de echtheid van hun erkende ervaringscertificaat kunnen aantonen. Tegen een kleine vergoeding wordt uw instelling ook opgenomen in de lijst van EVC-aanbieders. Dit kan u extra klanten opleveren. Neem voor nadere informatie over prijzen contact op met het Nationaal Kenniscentrum EVC.

 

 

Prijzen geldend per 1 september 2016 en exclusief 21 procent btw.