Nieuwe aanbieder EVC-competentiebewijzen

 

U bent een erkende EVC-aanbieder en wilt ook competentiebewijzen aanbieden, gebaseerd op de EVC-competentiestandaard. Dit stelt extra eisen aan uw assessoren en aan het schrijven van het ervaringscertificaat. Voor deze aanvullende erkenning beoordelen wij u daarom op de subcode 3.6 en code 4 van de EVC Kwaliteitscode 2.0, en op de bepalingen in de EVC-competentiestandaard. Zo kijken we of:

  • u een geschikt rapportformat gebruikt voor het afnemen van een EVC-competentietraject.
  • u de descriptoren van het gewenste EQF-competentieprofiel volgens de abc-formule overtuigend heeft onderbouwd.
  • de assessoren ten minste één EQF-niveau hoger zijn opgeleid dan de aangeboden toetsniveaus, en beschikken over de vaardigheden zoals genoemd in de EVC-competentiestandaard.
  • uw toetsingsmodel en instrumentenmix door externe toetsingsautoriteiten betrouwbaar en valide wordt geacht.
  • u een structurele, organisatieoverstijgende vorm van kwaliteitsborging hanteert naast de audits door Testudo, bijvoorbeeld via peerreview met andere aanbieders van EVC-competentiediploma's.

Lees ook de informatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC.

 

Prijs

  • € 2.000,- voorlopige erkenning van zes maanden.
  • €    750,- definitieve erkenning tot totaal achttien maanden.

 

 

Prijzen geldend per 1 juli 2017 en exclusief 21 procent btw.