EVC of EVP?

 

Een ervaringscertificaat (EVC) is een getuigschrift waarin u als EVC-aanbieder aangeeft wat de kandidaat kan en weet ten opzichte van bijvoorbeeld een mbo- of hbo-opleiding. Daar valt ook werkervaring onder. EVC is de afkorting van 'erkenning van verworven competenties'. Het EVC-traject bestaat enerzijds uit papieren bewijsstukken (het portfolio), en anderzijds uit een persoonlijk assessment (zoals criteriumgericht interview, werkplekbezoek of proeve van bekwaamheid).

Een ervaringsprofiel (EVP) is een eenvoudiger uitvoering van een ervaringscertificaat. In principe worden nu alleen de papieren bewijsstukken verzameld en vergeleken met de relevante opleiding. Omdat deze vorm makkelijker en goedkoper is, kunt u ook vraag krijgen naar het afnemen van EVP's. De minister van OCW heeft besloten dat alleen erkende EVC-aanbieders bevoegd zijn om EVP-procedures uit te voeren.

Testudo helpt u om de erkenning als EVC-aanbieder te doorlopen zodat u eveneens mag optreden als erkend EVP-aanbieder.

 

evc evp
Bron: Kenniscentrum EVC (2010). Aan de slag met EVC en EVP. Een handreiking voor bedrijven.