Bestaande EVC-aanbieder

 

U bent een EVC-aanbieder die al voor een of meerdere domeinen erkend is, en u wilt deze erkenning(en) verlengen. Testudo toetst uw organisatie dan op de onderdelen die betrekking hebben op de uitvoering, onder meer uitgegeven certificaten en evaluaties. Wanneer er sprake is van belangrijke organisatorische, juridische of personele veranderingen, dan worden deze ook beoordeeld.

Uw eerdere definitieve erkenning is achttien maanden geldig. Een verzoek tot verlenging biedt u uiterlijk twee maanden vóór afloop van de erkenningstermijn weer aan het Nationaal Kenniscentrum EVC aan. Dit betekent dat u ongeveer een half jaar vóór afloop van de erkenningstermijn een verlengingsonderzoek moet laten uitvoeren door Testudo om op tijd klaar te zijn.

 

1. Verlengde erkenning (iedere achttien maanden) en doorlopende kwaliteitsborging

Het toezicht beslaat een periode van achttien maanden. Afhankelijk van de expiratiedatum van uw lopende erkenning, vindt ergens in deze achttien maanden een audit voor het verlengen van uw erkenning plaats. De nadruk ligt daarbij op alle uitvoeringsonderdelen. Zo kijken we een groot aantal ervaringscertificaten in, en praten eventueel met voormalige kandidaten. Ook voeren we gesprekken met uw portfoliobegeleider(s), assessor(en), en wellicht overige functionarissen zoals procesbegeleiders. Daarnaast hebben we aandacht voor eventuele grote wijzigingen die zich binnen uw EVC-organisatie hebben voorgedaan op onder meer juridisch, procedureel en personeel gebied. Als onderdeel van de structurele kwaliteitsborging vinden er ook aangekondigde en onaangekondigde tussentijds bezoeken op locatie plaats voor het steekproefsgewijs bijwonen van de criteriumgerichte interviews of andere praktijkonderdelen van de EVC-procedure, inclusief evaluatieverslag.

Extra inbegrepen

 • Gereduceerd tarief van € 500,- bij tussentijdse uitbreiding EVC-activiteiten met maximaal drie extra domeinen.
 • Gratis advies bij tussentijdse uitbreiding EVC-activiteiten met extra standaarden.
 • Gereduceerd tarief van € 85,- voor uw kandidaten bij beroep als escalatie op uw klachten- en bezwaarprocedure via marginale toetsing.

Prijs

€ 7.000,- exclusief btw all-in*. Onze volledige dienstverlening omvat een 18-maands erkenningsaudit, gedurende de achttien maanden lange looptijd van de overeenkomst aangekondigde en onaangekondigde steekproeven (ervaringscertificaten en/of bijwonen assessments), en onze klankbordfunctie. Dit alles zonder meerprijs!

 

2. Aanvullende erkenning (extra domein)

U bent een EVC-aanbieder die al voor een of meerdere domeinen erkend is, en u wilt een extra domein laten erkennen. Testudo toetst uw organisatie dan alleen op de onderdelen die betrekking hebben op de specifieke kenmerken van dat domein. Denk hierbij aan de instrumentenmix en de professionaliteit van de portfoliobegeleiders en assessoren. Hierbij geldt een gereduceerd tarief van € 500,- bij tussentijdse uitbreiding EVC-activiteiten met maximaal drie extra domeinen.

 

3. Aanvullende erkenning (extra standaard)

U bent een EVC-aanbieder die al voor een of meerdere domeinen erkend is, en u wilt binnen deze erkende domeinen voor een of meerdere nieuwe standaarden EVC-trajecten gaan uitvoeren. U hoeft dit dan alleen te melden bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.

 

4. Aanvullende beoordelingen in verband met onvoldoende kwaliteit

Op offerte.

 

Beknopt stappenplan beoordeling bestaande EVC-aanbieder

 • In overleg met u wordt een beoordelingsdatum vastgesteld en ontvangt u een uitgebreide checklist voor de aan te leveren informatie.
 • Uiterlijk drie weken voor de beoordelingsdatum stuurt u naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. a) een kopie van het laatste auditrapport als dat niet door Testudo is opgesteld, b) alle relevante (instellings)documentatie, en c) per EVC-standaard bij voorkeur in MS Excel een overzicht van:
  • aantallen verstrekte ervaringscertificaten;
  • in de afgelopen periode sinds het laatste auditbezoek;
  • op datum;
  • met de officiële benaming van de betreffende standaard;
  • met de officiële crebo- of croho-code per standaard;
  • met de 'vanaf'-datum;
  • met de namen of nummers van de kandidaten;
  • met de namen van de portfoliobegeleider en assessor.
 • Ten minste twee beoordelaars van Testudo beoordelen de toepassing van de Kwaliteitscode EVC aan de hand van uw documenten.
 • Ten minste twee beoordelaars bezoeken uw locatie om de toepassing van de Kwaliteitscode EVC te beoordelen aan de hand van gesprekken met relevante functionarissen, enkele EVC-deelnemers en andere betrokkenen, en door het inzien van reeds afgegeven ervaringscertificaten; dit laatste kan gebeuren via een steekproef. Testudo kan vanwege kwaliteitsredenen altijd vertegenwoordigers van het Nationaal Kenniscentrum EVC uitnodigen om bij de beoordelingen aanwezig te zijn.
 • Eventueel ontbrekende informatie stuurt u zo snel mogelijk na.
 • Binnen vier weken na ontvangst van de laatste informatie ontvangt u de conceptversie van het beoordelingsrapport. Hierop kunt u reageren, bijvoorbeeld met correcties of aanvullingen.
 • Binnen vier weken na uw reactie ontvangt u het (eventueel bijgestelde) definitieve rapport.
 • U stuurt het definitieve rapport samen met een Excel-bestand met alle in het rapport genoemde actieve crebo/croho-codes (en/of branche/competentiestandaarden) en kwalificatieomschrijvingen volgens het sbb-register naar het Nationaal Kenniscentrum EVC. Bij een positieve beslissing mag u uzelf erkend EVC-aanbieder blijven noemen, en blijft u opgenomen in het EVC-register.

 

Consequentie bij tekortschietende kwaliteit

Wanneer bij de herbeoordeling voor een verlenging wordt geconstateerd dat er op ten minste één standaard tekortkomingen zijn, dan schrijft de Beleidsregel afgifte EVC-verklaring voor dat de EVC-aanbieder voor een periode van twaalf maanden zijn EVC-verklaring voor het gehele betreffende domein verliest.

 

Klachten, bezwaar en beroep

 • U kunt over de werkwijze rond de beoordeling een klacht indienen bij Testudo.
 • U kunt tegen het resultaat van de beoordeling bezwaar aantekenen bij Testudo.
 • U kunt tegen de uitkomst van de bezwaarprocedure beroep aantekenen bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.
 • U kunt tegen de beslissing van het Nationaal Kenniscentrum EVC uitspraak vragen van de rechter.

 

Tip: Register Ervaringscertificaten

Het Nationaal Kenniscentrum EVC beheert het Register Ervaringscertificaten. Hierin worden alle ervaringscertificaten die u verstrekt opgenomen, zodat werknemers altijd overtuigend de echtheid van hun erkende ervaringscertificaat kunnen aantonen. Tegen een kleine vergoeding kunt u ook uw instelling laten opnemen in de lijst van EVC-aanbieders. Dit kan u extra klanten opleveren. Neem voor nadere informatie over prijzen contact op met het Nationaal Kenniscentrum EVC.

 

 

*Vanaf tweehonderd ervaringscertificaten per jaar geldt een toeslag van € 5,- per extra ervaringscertificaat. Prijzen geldend per 1 september 2016 en exclusief 21 procent btw.