Privacyverklaring en AVG

 

Geldend per 25 mei 2018

Accent Grave, ook handelend onder de namen Testudo en Expertisecentrum Buitenpromoveren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Golfresidentie 119, 8251 NS
0321 - 31 11 61/0321 - 31 11 62
I accentgrave.nl
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt Accent Grave persoonsgegevens. In sommige gevallen werkt Accent Grave daarbij samen met derden. Accent Grave vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Accent Grave dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Accent Grave zich aan de eisen uit de AVG/GDPR. Dat betekent dat Accent Grave:

 • Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw gegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Accent Grave daar wettelijk toe verplicht is;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Accent Grave persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Dit privacystatement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van Accent Grave en voor alle gebruikers van de website van Accent Grave. Vaste, tijdelijke en ingeguurde medewerkers van Accent Grave zijn verplicht tot geheimhouding over uw persoonlijke gegevens. De overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele overeenkomst.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op www.accentgrave.nl. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe Accent Grave uw gegevens beschermt.

Persoonsgegevens die Accent Grave verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verjaardagsdatum
 • IBAN
 • Naam en adres werkgever

Gebruik van persoonsgegevens door Accent Grave

 • Om klanten en leveranciers te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om betaling door klanten en aan leveraciers af te handelen
 • Om onze nieuwsbrieven en updates te verzenden
 • Om goederen en diensten bij klanten af te leveren
 • Accent Grave verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gebruikte computerprogramma’s of -systemen binnen Accent Grave
Covide CRM
Toegang: Els Zeestraten en Kerstin van Tiggelen
Verwerkersovereenkomst: pdf

Reeleezee boekhouding
Toegang: Els Zeestraten en Kerstin van Tiggelen
Verwerkersovereenkomst: pdf

Dropbox externe opslag
Toegang: Els Zeestraten en Kerstin van Tiggelen
Verwerkersovereenkomst: link

Gmail mailprogramma
Toegang: Els Zeestraten en Kerstin van Tiggelen (Expertisecentrum Buitenpromoveren: Floor Basten)
Verwerkersovereenkomst: link

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Na het beëindigen van een overeenkomst of relatie wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. Deze informatie blijft op een interne server beveiligd opgeslagen. U kunt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een verzoek indienen om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard voor bijvoorbeeld de belastingdienst. Daarnaast heeft u het recht om  om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren , en/ofuw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accent Grave.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@accentgrave,nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Accent Grave persoonsgegevens beveiligt
Accent Grave neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt ten minste op de volgende manieren:

 • Computers beveiligd met wachtwoord
 • CRM-systeem beveiligd met wachtwoord
 • Boekhoudprogramma beveiligd met wachtwoord
 • Mailprogramma's beveiligd met wachtwoord

Nieuwsbrief
Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die via e-mail wordt verzonden. U kunt zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief. Klanten met wie wij een factuurrelatie hebben worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van onze nieuwsbrief. Periodiek verzendt Accent Grave mailingen die nodig zijn voor het onderhouden van een goede klantrelatie. Ook heeft onze nieuwsbrief een informatieve functie. Via onze nieuwsbrief worden onze klanten geïnformeerd over belangrijke updates of wijzigingen die voor de geleverde diensten van belang kan zijn.

Sociale media
Accent Grave is op verschillende sociale media te vinden, zoals LinkedIn. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Accent Grave volgt ook zelf socialemediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Delen van relatiegegevens met derden
Accent Grave verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Accent Grave blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Opgesteld op 24 mei 2018