Bezwaar

 

Testudo streeft ernaar bij de beoordeling de feitelijke constateringen zo gedegen mogelijk te onderbouwen. Wanneer u het niet eens bent met de (negatieve) beoordeling, dan kunt u hiertegen bij Testudo bezwaar aantekenen. Dit bezwaar heeft betrekking op de uitslag van de erkenningsbeoordeling, en betreft niet een gedraging van Testudo, een beoordelaar of andere medewerker; hiervoor kunt de klachtenprocedure gebruiken.

 

1. Bezwaar aantekenen

U kunt binnen twee weken na ontvangst van het definitieve rapport een volledig gemotiveerd bezwaarschrift per brief of per e-mail indienen. Deze schriftelijke route zorgt ervoor dat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van uw mondelinge formulering. U ontvangt binnen acht werkdagen een ontvangstbevestiging.

 

2. Uw bezwaar wordt ontvankelijk of niet-ontvankelijk verklaard

Allereerst wordt bepaald of uw bezwaar wel of niet ontvankelijk is. Uw bezwaar is bijvoorbeeld ontvankelijk als het een duidelijke motivatie bevat en daadwerkelijk betrekking heeft op de inhoud van de beoordeling. Als uw bezwaar niet ontvankelijk is, wordt het verder niet meer in behandeling genomen; u ontvangt hierover schriftelijk bericht.

 

3. Uw bezwaar wordt in behandeling genomen

Het bezwaar wordt onderzocht door een functionaris die niet de beoordeling bij u heeft uitgevoerd. Deze kan voor een toelichting contact met u opnemen. Daarnaast wordt aan de betrokken beoordelaars om een schriftelijke reactie op uw bezwaar gevraagd.

 

4. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie doet de onderzoeksfunctionaris dan wel de directie van Testudo binnen zes weken na de datum van de ontvangstbevestiging een uitspraak. Als het bezwaar gegrond is, wordt aangegeven op welke manier de beoordeling wordt herzien. Uiteraard wordt bij zowel een ongegronde als gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd; u ontvangt hierover schriftelijk bericht.