Klachten

 

Testudo streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Onder meer op het gebied van bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening. Bent u ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met de directie van Testudo.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Testudo een duidelijke klachtenprocedure. Deze heeft betrekking op een gedraging van Testudo, een beoordelaar of andere medewerker, en betreft niet de uitslag van de erkenningsbeoordeling; hiervoor kunt de bezwaarprocedure gebruiken.

 

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht per brief of per e-mail indienen. Deze schriftelijke route zorgt ervoor dat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van uw mondelinge formulering. U ontvangt binnen acht werkdagen een ontvangstbevestiging.

 

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door een functionaris die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Testudo gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

 

3. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie doet de directie binnen een maand uitspraak. Wanneer omstandigheden hierom vragen, kan deze termijn worden verlengd. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Testudo aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.